Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp năm 2017  
Nâng cao kiến thức mới nhất từ các giảng viên cao cấp, các chuyên gia hàng đầu trong mọi lĩnh vực, quản lí nhân sự, điều hành doanh nghiệp, marketing và kỹ năng lãnh đạo...
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của nhân viên bán hàng. Nắm bắt được quy trình bán hàng tiêu chuẩn,các kỹ năng chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả, kỹ năng cần thực hiện trong từng bước bán hàng
Nâng cao kiến thức mới nhất từ các giảng viên cao cấp, các chuyên gia hàng đầu trong mọi lĩnh vực, quản lí nhân sự, điều hành doanh nghiệp, marketing và kỹ năng lãnh đạo...
Chương trình đào tạo tại Vân Nguyên
Công ty Đào tạo Vân Nguyên luôn đáp ứng đầy đủ năng lực đào tạo...
Phương pháp đạo tạo đạc biệt chỉ có tại Vân Nguyên
Cùng trải nghiệm sự khác biệt trong phương pháp đào tạo tại...
Kinh nghiệm đào tạo tại Vân Nguyên
Trong thời gian xây dự và phát triển doanh nghiệp, Vân Nguyên...
Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ các Doanh nghiệp Việt trên...

Tin tức và sự kiện

Thứ sáu, 24 Tháng 3, 2017 - 09:27

Trong khi những...

Thứ năm, 23 Tháng 3, 2017 - 15:38

Trong năm 2017...

Thứ sáu, 17 Tháng 3, 2017 - 10:54

...

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên

Các khóa học

Chia sẻ từ học viên