CPO

01/06/2015  |   admin

Công ty Đào tạo Vân Nguyên luôn đáp ứng đầy đủ năng lực đào tạo với việc đã tổ chức đào thành công nhiều khóa học về CEO chuyên nghiệp, CEO toàn diện, CFO, CMO, CPO, Leadership, Sale, Marketing, Chăm sóc khách hàng, Quản trị chiến lược, Pháp luật cho lánh đạo, Đàm phán trong kinh doanh, Phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý, cũng như 6 năm liên tục đào tạo trên 10.000 học viên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVN) phía Bắc của Bộ Kế hoạch đầu tư, TT hỗ trợ DNNVN của sở kế hoạch đầu tư Hà Nội, các bộ ban ngành có liên quan.

TAGS: , , , , , , , , , , , , ,
01/06/2015  |   admin

Trải nghiệm sự khác biệt trong phương pháp đào tạo tại Vân Nguyên

TAGS: , , , , , , , , , , , , ,
01/06/2015  |   admin

Trong thời gian xây dự và phát triển doanh nghiệp, Vân Nguyên luôn tự hào với kinh nghiệm của mình với việc đã đào tạo thành công mỗi năm hàng trăm khóa học Public và nhiều khóa Inhouse cho các tổ chức, Doanh nghiệp.

TAGS: , , , , , , , , , , , , ,