Đào tạo theo yêu cầu

01/06/2015  |   admin

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ các Doanh nghiệp Việt trên bước đường hội nhập và phát triển,Vân Nguyêngiới thiệu dịch vụ đào tạo theo đơn đặt hàng(InHouse Training) của Quý doanh nghiệp

Quy trình đào tạo theo đơn đặt hàng của Doanh nghiệp gồm có 4 bước như sau:

Bước 1: KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO
+ Mục tiêu đào tạo
+ Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
+ Yêu cầu đào tạo của doanh nghiệp
+ Đối tượng đào tạo
+ Số lượng học viên
+ Thời gian dự kiến đào tạo
+ Tiêu chuẩn phòng học

Bước 2: LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
+  Phân tích nhu cầu
+  Thống nhất nội dung giảng dạy  
+  Thời gian, địa điểm đào tạo, công cụ học tập
+  Sắp xếp giảng viên phù hợp

Bước 3: THIẾT LẬP VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG  TRÌNH ĐÀO TẠO
+  Ký kết hợp đồng đào tạo
+  In ấn tài liệu, chuẩn bị thiết bị, tài liệu giảng dạy
(Tuỳ từng nội dung khoá học, đối tượng tham dự mà Trung tâm  có những cách tổ chức khác nhau sao cho khoá học đạt chất lượng cao nhất).

Bước 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU ĐÀO TẠO