Giảng viên

- Giảng viên - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Khoa QTKD, Trường ĐHKT – ĐHQGHN, - Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Thăng...
Ts Phan Anh Lưu Là một trong những giảng viên đầu tiên được tổ chức Business Edge do Ngân hàng thế giới tài trợ đào tạo để trở thành giảng viên...
Giám đốc Học viện tư pháp Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
Ts Trần Quốc Việt Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô TGĐ Kinh đô Miền Bắc
36 năm kinh nghiệm trong ngành thuế trong đó 13 năm là phó Tổng Cục Trưởng –Tổng Cục Thuế   Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam
============================================================ Thông tin giảng viên: - Trưởng Văn phòng đại diện Tập đoàn Bachy Soletanche (Pháp...
- Chuyên gia đào tạo & tư vấn về tài chính cho DN - GV cao cấp, Trưởng khoa Tài chính Doanh nghiệp Học Viện Tài Chính
================================================= Thông tin giảng viên GVCC. Vũ Hữu Kiên (GVCC quốc tế SIYB) - Viện trưởng Học viện doanh...
- Giám đốc chương trình đào tạo Doanh nghiệp, khoa Quản trị kinh doanh (HSB), Đại học Quốc Gia Hà Nội - Giảng viên về quản lý, lãnh đạo, quản lý...
============================================ Thông tin giảng viên - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Marketing – Giám đốc Chương trình Đào tạo và tư vấn...