Lịch khai giảng

Tháng: 04/2018
STT Khóa học Khai giảng Giờ học Ngày học Địa điểm
1 KỸ NĂNG GIAO TIẾP & THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ 05/04/2018 18h00 - 21h00 Thứ 3, Thứ 5 Hà Nội
2 CEO - LÃNH ĐẠO TRONG KỶ NGUYÊN MỚI 11/04/2018 18h00 - 21h00 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 Hà Nội