Lịch khai giảng

Tháng: 07/2018
STT Khóa học Khai giảng Giờ học Ngày học Địa điểm
1 Kỹ Năng Giao Tiếp & Thuyết Trình Hiệu Quả 23/07/2018 18h00 - 21h00 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 Hà Nội
Tháng: 08/2018
STT Khóa học Khai giảng Giờ học Ngày học Địa điểm
2 Khóa học: LÃNH ĐẠO TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 03/08/2018 18h00 - 21h00 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 Hà Nội