Lịch khai giảng

Tháng: 05/2018
STT Khóa học Khai giảng Giờ học Ngày học Địa điểm
1 GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP – PRO CEO - 26/05/2018 18h00 - 21h00, Thứ 7: 14h00 - 17h00 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 Hà Nội
Tháng: 06/2018
STT Khóa học Khai giảng Giờ học Ngày học Địa điểm
2 KỸ NĂNG BÁN HÀNG QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 07/06/2018 18h00 - 21h00 Thứ 3, Thứ 5 Hà Nội
3 GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - CFO K18 22/06/2018 18h00-21h00 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 Hà Nội