TS. ĐỖ TIẾN LONG

Chức vụ: 
Giảng viên

- Giảng viên - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Khoa QTKD, Trường ĐHKT – ĐHQGHN,

- Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Thăng Long.

- Giảng viên Khoa sau đại học tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ (kiêm Giám đốc đào tạo Thames Business School).

- Chuyên gia tư vấn quản lý/Phó GĐ công ty tư vấn Guidea.

- Chuyên viên tư vấn/Trợ lý đào tạo tại Trung tâm Pháp

- Việt đào tạo về quản lý (CFVG).

- Trợ lý Trưởng đại diện, Văn phòng đại diện công ty Sanwa Industries Ltd (Nhật Bản) tại Hà Nội.

- Chuyên gia về Lãnh đạo chiến lược, tái cơ cấu và phát triển tổ chức, Tư vấn trưởng công ty tư vấn quản lý IBQ.

Kinh nghiệm và chuyên môn đào tạo Từ năm 2011 đến nay đã từng tham gia giảng dạy các chuyên đề về Kỹ năng lãnh đạo, Quản trị và phát triển nhân sự, Quản trị chiến lược, văn hóa doanh nghiệp trong chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực do Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn thương mại Vân Nguyên tổ chức.