Quốc Đại

Chức vụ: 
Học viên

Full name: Hoàng Văn Đại
Giám đốc Hệ thống Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch TOP GREEN

TOP GREEN là Thương hiệu chuyên cung cấp thực phẩm sạch chất lượng cao cho SỨC KHỎE của người tiêu dùng. Với chiến lược đầu tư phát triển bền vững, TOP GREEN sẽ là biểu trưng của thực phẩm CHẤT LƯỢNG CAO tại Việt Nam

6 Giá trị cốt lõi của Top green: Chính trực - Tôn trọng - Công bằng - Tuân thủ - Minh bạch - Đạo đức
Trong quá trình phát triển, Top green sẽ luôn duy trì và phát huy những Giá Trị Cốt Lõi này:
1. Chính trực: Trung thực, liêm chính trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch
2. Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác, tôn trọng người tiêu dùng. Hợp tác trong sự Tôn trọng
3. Công bằng: Công bằng với nhân viên, với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác liên quan khác
4. Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, quy định của Công ty
5. Minh bạch: Công khai mọi thông tin sản phẩm. Rõ ràng, rành mạch trong mọi giao dịch. Chia sẻ thẳng thắn, cởi mở trong mọi hoạt động của Công ty
6. Đạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức
>>Top green luôn đề cao Chính trực, thúc đẩy Tôn trọng, bảo đảm Công bằng, duy trì Tuân thủ, công khai Minh bạch và coi trọng Đạo đức!

Ý nghĩa của thực phẩm sạch:
Sức khỏe của bạn và gia đình đang phải đứng trước mối đe dọa từ thực phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó tiềm ẩn những lo ngại về: 
o Thuốc bảo vệ thực vật, trừ sâu, phân bón hóa học, ô nhiễm nguồn nước, đất trồng và không khí ô nhiễm
o Thực phẩm biến đổi gen
o Chất kích thích tăng trưởng, chất tạo nạc
o Chất phụ gia, chất bảo quản, chất tạo mầu, điều vị...
Đừng để thực phẩm bẩn tiếp tục hủy hại tương lai gia đình bạn. Việc lựa chọn thực phẩm sạch chính là cách để người Việt tự cứu lấy người Việt khỏi thảm họa về sức khỏe, nòi giống và các hệ lụy của thực phẩm bẩn.