Ths. ĐẶNG NGỌC SỰ

Chức vụ: 
Giảng viên

- Giám đốc chương trình đào tạo Doanh nghiệp, khoa Quản trị kinh doanh (HSB), Đại học Quốc Gia Hà Nội
- Giảng viên về quản lý, lãnh đạo, quản lý chiến lược,Chiến lược đầu tư lập kế hoạch và kỹ năng linh hoạt
- Tốt nghiệp Thạc sỹ QTKD hạng ưu, Đại học công nghệ bang California – Pomona, USA

- Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp

 

- Giám đốc dự án “Xây dựng năng lực cốt lõi” cho FPT Tốt nghiệp bằng cử nhân về quản lý kinh tế của trường Đại học Thương Mại năm 1988. Ông tiếp tục học thạc sỹ quảng trị kinh doanh tại trường Đại Học Bách Khoa, California, Pomona, Hoa Kỳ từ tháng 03/2001 đến 06/2002. Ông đã đạt được một loạt chứng chỉ về Quản lý, quản lý tài chính, chương trình Phát triển quản lý cải thiện và tăng cường chất lượng của Thuỵ Sỹ - AIT ViệtNam, Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp và Ban Quản lý tiêu chuẩn, Chất lượng của Singapore. Ông còn hướng dẫn nhiều khoá học đào tạo kinh doanh, trong số đó có các  khoá  học của Công ty dịch vụ điện thoại di động Viêt Nam VMS, Công ty cổ phần viễn thông FPT, Tập đoàn bưu chính viễn thong Việt Nam VNPT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, và nhiều những khoá học khác. Ông cũng giảng dậy và đào tạo không thu lợi nhuận cho những tổ chức như Cơ quan hợp tác và phát triển Thuỵ Sỹ, Chính phủ Thuỵ Sỹ, UNDP, IFAD, Chính phủ Đan Mạch, phòng thương mại và công nhiệp Việt Nam, Tới năm 2004 ông làm giảng viên chính thức của khoa quản trị kinh doanh, đại học Quốc gia Hà Nội, giảng dạy  nhiều khoá ngắn hạn, các chương trình MBA cơ bản và các chương trình MBA quốc tế ở các môn như quản lý, lãnh đạo, quản lý chiến lược và hoặch định.

Kinh nghiệm công tác:  

- 6/2004 – Nay: Giảng viên của Khoa quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, phụ trách các khóa học về quản lý, quản lý chiến lược, và hoạch định chiến lược.

- 1999 - Nay: Giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phụ trách môn Quản lý tài chính, quản lý chiến lược và quản trị

- 3/2002 – Nay:Trợ giảng cho hai chương trình hợp tác đào tạo MBA ở trường Kinh tế Quốc dân (NEU); một là chương trình đào tạo MBA giữaNEU- Đại học bang Washington ( hợp tác về tài chính) và chương trình đào tạo thạc sĩ giữa Việt Nam- Bỉ (kế toán quản trị). Cả hai chương trình đều dạy bằng tiếng Anh

- 2/ 2003 – Nay: Giáo viên thỉnh giảng ở trung tâm Công nghệ của Viện Châu Á ở Việt Nam (AITCV), dạy khóa học Kĩ năng lãnh đạo, Kĩ năng quản lý và Kĩ năng ra quyết định và giải quyết xung đột

- 1990 - 1999: Quản lý phòng xuất nhập khẩu của công ty Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

- 1988 - 1990: Kế toán trưởng,Công ty xây dựng số 5, Hà Nội, Việt Nam

Kinh nghiệm giảng dạy khác:

- Tiến hành nhiều khóa đào tạo về Quản trị chiến lược, Kỹ năng quản lý, Kĩ năng lãnh đạo, Ra quyết định cho cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung của các Tổng Công ty và Công ty của Việt nam như Petrol Việt nam, Tổng Công ty Sông Đà, VNPT, EVN, Mobile Phone, VinaPhone, BIDV, VIETCOMBANK, Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam (2000-Nay)

- Khóa Các kĩ năng cơ bản thiết yếu cho các Trung tâm Giao dịch Một cửa (One Stop Shop – OSS) của các tỉnh như: Quảng nam, Quảng trị, Huế, Hà tĩnh, Nghệ an, Cao bằng, Bắc Kạn…do cơ quan Hợp tác và Phát triển của Thuỵ Sỹ tài trợ (1999-2004)

- Khóa Các kĩ năng đàm phán, ra quyết đinh và giải quyết khó khăn cho cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung của FPT , 7/2004

- Khoá Lập kế hoạch kinh doanh cho cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung củaVNPT, 6/2004

- Khóa Lập kế hoạch kinh doanh cho Trung tâm xúc tiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ – Phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI), 5/2004

- Khoá đào tạo về giá trị của công ty cổ phần hoá cho Tổng công ty điện lực Việt Nam EVN, 1/2004

- Khoá Các kĩ năng lãnh đạo (liên tiếp) cho DANIDA - Bộ phận Ferry, Cần thơ, tài trợ bởi chính phủ Đan Mạch, 11/2003

- Khoá Kiểm toán nội bộ cho Dự án phát triển nông thôn Hà Tĩnh, tài trợ bởi UNDP, 10/2003

- Khoá đào tạo giảng viên về Quản lý dịch vụ khách hàng thuộc khu vực công (One-Stop-Shop) cho chuyên viên và quản lý của tỉnh Quảng Bình (thuộc dự án phát triển đô thị tỉnh Đồng Hới), tài trợ bởi chính phủ Thuỵ Sĩ, 6/2003

- Khoá đào tạo Quản lý cho DANIDA – Seed Enterprise Component, Hà Nội, tài trợ bởi chính phủ Đan Mạch, 4/2003

- Khoá Các kĩ năng lãnh đạo cho DANIDA - Ferry Component, Cần Thơ, tài trợ bởi chính phủ Đan Mạch, 2/2003

- Khoá Quản lý chiến lược cho cấp chuyên viên và quản lý của tỉnh Quảng Bình ( thuộc dự án phát triển đô thị tỉnh Đồng Hới), tài trợ bởi chính phủ Thuỵ Sĩ,1/2003

- Khoá Micro-Financecho dự án phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, tài trợ bởi UNDP, 9/2002

- Khoá Khuyến khích động viên & lãnh đạo cho cấp chuyên viên và quản lý của tỉnh Quảng Bình (thuộc dự án phát triển đô thị tỉnh Đồng Hới), tài trợ bởi chính phủ Thuỵ Sĩ, 8/2002

Dự án tham gia và ấn phẩm

- Phó giám đốc dự án “ xây dựng cảm nang đào tạo cho Hàng Không Việt Nam, 6-12/2004

- Tham gia dự án “ xây dựng năng lực cốt lõi” cho FPT, 3-12/2004

- Bài “ Vũ khí cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập và toàn cầu hoá”, 3/2004

- Đồng tác giả đề án “ Phương pháp cho khoá đào tạo giảng viên về quản lý dịch vụ khách hàng khu vực công cho OSSs”, báo cáo tại buổi  hội thảo “Phương pháp đào tạo dựa trên năng lực cốt lõi do SDC và NAPA tổ chức, 11/2003

- Đồng tác giả bản điều tra về HRM của SMEs tại Việt Nam, Tạp chí Doanh nghiệp vừa và nhỏ, tháng 9, 2006, Hoa Kỳ

- Tham gia viết giáo trình “ Quản lý chất lượng”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002

- Tham gia vào dự án “Giải pháp thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng”, nhà xuất bản chính trị, 2002

- Tham gia vào dự án “ Cải tiến đăng kí và thành lập doanh nghiệp trong nước”, tài trợ bởi Ngân Hàng thế giới và thực hiện bởi Vụ Doanh nghiệp, bộ Kế hoạch và đầu tư, 1999