Ts Phan Anh Lưu

Chức vụ: 
Giảng viên

Ts Phan Anh Lưu

  • Là một trong những giảng viên đầu tiên được tổ chức Business Edge do Ngân hàng thế giới tài trợ đào tạo để trở thành giảng viên dạy kỹ năng chuyên nghiệp
  • Đã từng trực tiếp xây dựng chiến lược đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo và quản lý đội ngũ giảng viên của các tập đoàn lớn Korea Life, Dai-ichi Life và Prudential Vietnam.
  • Đã tham gia tư vấn xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo cho các tổ chức BUSINESS EDGE, dự án MPDF (hỗ trợ các Doanh nghiệp vùng Mekong), dự án GTZ của Đức; Dự án BRP/Cida  của Canada, UNICOM, Đại học Hoa Sen, Đại học THAMES, Ngân Hàng Quân Đội, Ngân Hàng Hàng Hải, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tổng công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam, SeaBank, Mailinh Express và các tổ chức Đào tạo khác như  THỨC NHẬN MỚI, SALT, NLP, G&H, BTC, Brainworks, Smart Learn, Corporate Link.
  • Đã xây dựng chương trình đào tạo và thực hiện giảng dạy  Văn hoá doanh nghiệp cho 1200 cán bộ Tổng công ty dầu khí PVFC, 800 cán bộ của Mailinh Express và 200 cán bộ của KOMATSU Việt Nam.
  • Đã trực tiếp giảng dạy chương trình làm việc nhóm và động viên tinh thần, tạo động lực làm việc cho PVFC, Mailinh, KOMATSU, MB, Cty Phân phối tiên tiến AD. 
  • Đã tham gia giảng dạy các khoá Lãnh đạo vượt trội, Lãnh đạo tình huống, Quản lý theo mục tiêu, Quản lý theo Quy trình... cho cán bộ quản lý cấp vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Quân Đội, Ngân hàng VietinBank, VietcomBank, SeaBank, LienvietpostBank, Agribank.