Nguyễn Việt Phương

Mình là Việt Phương, đã học lớp CEO của Vân Nguyên tổ chức. Mình hiện đang công tác trong 1 cty con của Tổng công ty dịch vụ viên thông (vinaphone), vốn đa số của nhà nước. Nên hoạt động theo cơ chế nhà nước quản lý. Mình tham gia lớp học là để học về kiến thức, Vân Nguyên tổ chức lớp học rất bài bản, giảng viên rất hay và chất lượng, nội dung đúng trong tâm người quản lý đang cần, cảm ơn Vân Nguyên, cảm ơn Ban Lãnh đạo Vân Nguyên và cảm ơn Trung tâm hỗ trợ DNNVV – Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội rất nhiều!

Đánh giá


    Yêu cầu gửi lịch học    Bài viết liên quan