[Bắc Giang] Sale Pro K31 – Kỹ năng bán hàng hiệu quả thời Covid

[Bắc Giang] Sale Pro K31 – Kỹ năng bán hàng hiệu quả thời Covid Khóa học đang diễn ra hoặc đã kết thúc. Vui lòng liên hệ Hotline để biết thêm thông tin
Học phí ưu đãi 500.000đ

Học viên nộp phí muộn tại lớp. Nếu lớp học còn chỗ, học phí đóng là 500.000đ/1 học viên.

Khai giảng 24/11/2020
Thời lượng 02 ngày
Lịch học Sáng từ: 8h00 – 11h30; chiều: 13h30 – 16h30 các ngày 24 & 25 tháng 11/2020
Địa điểm Hội trường tầng 3 – Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Giang – Đường Nghĩa Long - Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang
Giảng viên Chuyên gia Nguyễn Quốc Cường,
Tình trạng
Đã khai giảng