Thuế

Thuế luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời đại công nghệ với những thay đổi liên tục của mô hình kinh doanh. Chính sách chế độ quản lý thuế của nhà nước cũng luôn thay đổi nhằm đáp ứng phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Được hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội cho chương trình “Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn thành phố”, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở KH&ĐT Hà Nội phối hợp Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz đã thiết kế chương trình chính sách thuế, hướng dẫn rà soát, khắc phục các sai sót, rủi ro về thuế giúp doanh nghiệp cập nhật kịp thời, chính xác những thay đổi mới nhất về thuế, phòng tránh rủi ro và thực hiện đúng nghĩa vụ và pháp luật thuế.

Đối tượng tham dự

  • Chủ doanh nghiệp
  • Hội đồng Quản trị
  • Hội đồng Thành viên
  • Ban giám đốc
  • Các cấp quản lý: Trưởng/ Phó Phòng/ Ban/ Bộ Phận kế toán DN.

Mục tiêu và lợi ích chương trình

  • Giúp cho các nhà quản lý và kế toán doanh nghiệp, có kiến thức thực tế và những trải nghiệm quý báu dưới sự chia sẻ của chuyên gia hàng đầu về thuế
  • Rà soát lại, phát hiện ra sai phạm đồng thời khắc phục hàng loạt các sai phạm trong công tác kê khai, khấu trừ và hướng dẫn quyết toán thuế của cả năm, khi áp dụng chính sách thuế mới trước khi chốt số liệu để lập BCTC và quyết toán thuế.
Các khoá hướng dẫn rà soát, khắc phục các sai sót, rủi ro về thuế

Tổng đài tư vấn

callMọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

0243 82 37 888

Khóa học sắp khai giảng