Chương trình đào tạo

Công ty Đào tạo Vân Nguyên luôn đáp ứng đầy đủ năng lực đào tạo với việc đã tổ chức đào thành công nhiều khóa học về CEO chuyên nghiệp, CEO toàn diện, CFO, CMO, CPO, Leadership, Sale, Marketing, Chăm sóc khách hàng, Quản trị chiến lược, Pháp luật cho lánh đạo, Đàm phán trong kinh doanh, Phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý, cũng như 6 năm liên tục đào tạo trên 10.000 học viên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVN) phía Bắc của Bộ Kế hoạch đầu tư, TT hỗ trợ DNNVN của sở kế hoạch đầu tư Hà Nội, các bộ ban ngành có liên quan.

===============

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG ĐÀO TẠO

Danh mục tóm tắt tên các chương trình đã và đang được đào tạo tại Công ty Vân Nguyên như sau:

Stt

Tên Khóa Học

1.

Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO)

2.

CEO toàn diện

3.

Giám đốc tài chính (CFO)

4.

Giám đốc Marketing (CMO)

5.

Giám đốc nhân sự (CPO)

6.

Quản trị nhân sự chuyên nghiệp

7.

Quản trị tiền lương

8.

Quản trị sản xuất

9.

Xử lý những vấn đề vướng mắc về thuế và tài chính

10.

Quản trị tài chính

11.

Quản lý dự án

12.

Quản trị bán hàng

13.

Kế toán quản trị

14.

Quản trị Marketing hiện đại

15.

Quản lý và kiểm soát chi phí

16.

Lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp hiện đại.

17.

Nâng cao năng lực quản lý cấp trung

18.

Pháp luật trong quản trị Doanh nghiệp

19.

Văn hóa doanh nghiệp

20.

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng chuyên nghiệp

21.

Kỹ năng trao đổi thông tin

22.

Kỹ năng làm chủ sự thay đổi

23.

Kỹ năng đàm phán và Thương lượng

24.

Kỹ năng giám sát công việc hiệu quả

25.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

26.

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

27.

Kỹ năng tạo ảnh hưởng

28.

Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên

29.

Kỹ năng làm việc nhóm

30.

Kỹ năng hỗ trợ và phát triển nhân viên

31.

Kỹ năng trình bày, diễn thuyết

32.

Kỹ năng lãnh đạo nhóm

33.

Kỹ năng giám sát và quản lý công việc.

34.

Huấn luyện cho đội ngũ giảng viên nội bộ

35.

Kỹ thuật 5S và các ứng dụng trong tổ chức

Và rất nhiều các chương trình với chủ đề và nội dung linh hoạt khác theo yêu cầu cụ thể của nhiều doanh nghiệp đặt hàng.

Xem nhiều nhất
Đăng ký nhận tin tức

Hãy đăng ký email để luôn luôn cập nhật những tin tức mới nhất từ VanNguyen

Từ khóa