Chuyên gia Đỗ Mạnh Hà

Chuyên gia Đỗ Mạnh Hà

Chuyên gia Đỗ Mạnh Hà là giảng viên cao cấp về nhân sự. Ông đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong nhiều công ty, như Tập đoàn Dược phẩm Việt Nam (VPI) , công ty Korihome thuộc Tập đoàn Tecomen, tập đoàn Tasco, công ty Gentis, v.v..

Tại công ty Gentis, ông giữ chức Tổng giám đốc, thành viên HĐQT. Có trách niệm xây dựng và phát triển công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các kết quả tài chính, phi tài chính của công ty này.

Tại tập đoàn Tasco Group, ông giữ chức phó tổng giám đốc tập đoàn, chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT các công ty con. Tại đây, ông lãnh đạo trực tiếp các mảng: chiến lược, kinh doanh, marketing, chất lượng và nhân sự. Phụ trách việc xây dựng phát triển chiến lược, triển khai thực thi và giám sát thực thi trên toàn tập đoàn; xây dựng, phát triển cấu trúc và văn hóa tổ chức. Đồng thời, điều hành trực tiếp HĐQT các Công ty thành viên.

Tại công ty Korihome thuộc Tập đoàn Tecomen, ông giữ chức Tổng giám đốc. Có trách nhiệm xây dựng và phát triển công ty và Báo cáo định kỳ với HĐQT.

Chuyên gia Đỗ Mạnh Hà cũng đã từng giữ chức vụ Tổng giám đốc tại VPI. Tại đây, ông có trách nhiệm xây dựng và duy trì một đội ngũ quản lý hiệu quả, chỉ đạo và kiểm soát mọi hoạt động và tài chính của VPI cũng như báo cáo định kỳ với HĐQT.

Quá trình công tác

 • Từ 2020 – nay: Tổng giám đốc, thành viên HĐQT công ty Gentis
 • Năm 2018 : Phó tổng giám đốc tập đoàn, chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT các công ty con – Tập đoàn Tasco Group
 • Từ 2015 – 2018 : Tổng giám đốc công ty Korihome thuộc Tập đoàn Tecomen
 • Từ 2013 – 2015: Tổng giám đốc Tập đoàn Dược phẩm Việt Nam (VPI)
 • Từ 2011 – 2013: Giám đốc phát triển Hoang Duong Group (nhãn hàng Canifa)
 • Từ 2009 – 2011: Giám đốc điều hành miền Bắc – Tập đoàn C.T Group Việt Nam
 • Từ 2006 – 2009: Giám đốc kinh doanh toàn quốc – Tập đoàn Việt Thái Quốc tế
 • Từ 2004 – 2006: Trưởng văn phòng đại diện – Tập đoàn Phuong Phat Group
 • Từ 2002 – 2004: Giám đốc bán hàng khu vực – Tập đoàn Unza Việt Nam
 • Từ 2000 – 2002: Trưởng nhóm tiếp thị – Tập đoàn Unilever chi nhánh Hà Nội

Trình độ học vấn

 • 2003: Cử nhân kinh tế đối ngoại – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2001: Cử nhân ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội