Chuyên gia Nguyễn Hữu Thọ

  • Chuyên gia đào tạo BHXH dành cho các doanh nghiệp
  • Thành viên soạn thảo luật BHXH sửa đổi – Vụ BHXH – Bộ lao động thương binh và xã hội

    Đăng ký tư vấn