Chuyên gia Nguyễn Thị Hoài Thu

Chuyên gia đào tạo cao cấp về các kỹ năng mềm, dịch vụ khách hàng, đào tạo giảng viên và phát triển cá nhân cho nhiều tổ chức doanh nghiệp

  • Giám đốc Dự án Xây dựng Quy trình tiêu chuẩn cho chuỗi khách sạn của Tập đoàn Mường Thanh_ Dự án của WIN VIETNAM
  • Chuyên gia Thẩm định/Đánh giá Trainer (Trainer Assessor) của ART., JSC (Thẩm định khoảng 300 trainers nội bộ cho Tập đoàn VINGROUP và 500 trainers cho các doanh nghiệp khác);