Chuyên gia Nguyễn Xuân Hoàng

  • Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần MISA
  • Chuyên gia đào tạo chuyển đổi số cho các tổ chức doanh nghiệp
Chuyên gia Nguyễn Xuân Hoàng
Chuyên gia Nguyễn Xuân Hoàng
Đánh giá


    Yêu cầu gửi lịch học