Đỗ Đăng Đại

Âu cũng là chữ duyên! 6 buổi thôi nhưng chúng ta học được nhiều điều! Xin chân thành và gửi lời tri ân đến cô Minh Hải và thầy Cường, cảm ơn Vân Nguyên!


    Yêu cầu gửi lịch học