Đỗ Đăng Đại

Âu cũng là chữ duyên! 6 buổi thôi nhưng chúng ta học được nhiều điều! Xin chân thành và gửi lời tri ân đến cô Minh Hải và thầy Cường, cảm ơn Vân Nguyên!