Doanh nhân Nguyễn Nguyên Hồng

  • Tổng giám đốc – Công ty cổ phần truyền thông VietStarmax
  • Với 12 năm kinh nghiệp trong việc sản xuất Phim quảng cáo và viral video cho các truyền hình và các tổ chức doanh nghiệp
Doanh nhân Nguyễn Nguyên Hồng
Doanh nhân Nguyễn Nguyên Hồng    Yêu cầu gửi lịch học