PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp – Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh

Chuyên gia tư vấn các vấn đề về luật doanh nghiệp Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

PGS.TS. Trần Thị Thúy Lâm

Chuyên gia đào tạo về pháp luật lao động. Trưởng bộ môn Luật Lao động – Trường đại học Luật Hà Nội

Chuyên gia Nguyễn Thị Hoài Thu

Chuyên gia đào tạo cao cấp về các kỹ năng mềm, dịch vụ khách hàng, đào tạo giảng viên và phát triển cá nhân cho nhiều tổ chức doanh nghiệp Giám đốc Dự án Xây dựng Quy trình tiêu chuẩn cho chuỗi khách sạn của Tập đoàn Mường Thanh_ Dự án của WIN VIETNAM Chuyên gia Thẩm định/Đánh giá Trainer (Trainer Assessor) của ART., JSC (Thẩm định khoảng 300 trainers nội bộ cho Tập đoàn VINGROUP và 500 trainers cho các doanh nghiệp khác);

Luật sư. Cao Bá Trung

Giám đốc công ty Luật TNHH CABAS. Thành viên của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội