Ông TODA CHOSAKU

Giảng viên cao cấp & chuyên gia tư vấn Chiến lược Marketing của Tập đoàn Matsushita