Vân Nguyên Edu

Giảng viên

Giới thiệu giảng viên

PGS.TS. Vũ Công Ty 
– Nguyên Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp – Học viện tài chính
– Chuyên gia tư vấn tài chính cho các tập đoàn lớn và các DNNVV

Các khóa học liên quan

Các khóa học đã và đang được giảng dạy bởi PGS.TS. Vũ Công Ty

Bạn muốn cập nhật thông tin từ Vân Nguyên