Vân Nguyên Edu

Giảng viên

Giới thiệu giảng viên

ThS. Đoàn Hữu Cảnh là chuyên gia đào tạo và phân tích tài chính cho doanh nghiệp với 25 năm làm giảng viên kinh tế tại Hoa Kỳ, Đức, Hồng Kông, Malaysia, Singapore và hiện nay là Việt Nam

Ông đã từng huấn luyện cho nhiều CEO tại các tập đoàn hàng đầu như Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC (tháng 9/2015); Công ty cổ phần Coinco (tháng 10/2015); Tập đoàn Lixil (tháng 6/2015); Vinataba (2014) Công ty truyền tải điện miền bắc (2013), Tổng công ty UDIC (2012), Tổng công ty thép Việt Nam (2012,2013) Công ty bưu chính Việt Nam (2012), Công ty tài chính Vina-Vittel (2012), Ban tài chính Vietnam Airline (2011)…

Bằng cấp

Thạc sĩ Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng – Học viện tài chính

Kinh nghiệm

Năm Vị trí Đơn vị công tác
2010 – nay Giảng viên ngành tài chính ngân hàng Trường ĐH Phương Đông
2008 – 2011 Giảng viên cộng tác SHB
2009-2011 Giảng viên cộng tác Học viện quản lý châu Á

Các khóa học liên quan

Các khóa học đã và đang được giảng dạy bởi ThS. Đoàn Hữu Cảnh

Bạn muốn cập nhật thông tin từ Vân Nguyên