ThS. Nguyễn Quốc Cường

nguyễn quốc cường

Giới thiệu giảng viên

ThS. Nguyễn Quốc Cường là chuyên gia đào tạo về Kỹ năng bán hàng, Văn hóa doanh nghiệp, Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp, Kỹ năng giao tiếp thuyết trình.

Ông là giảng viên cao cấp, từng tham gia giảng dạy các khóa học kỹ năng mềm cho các tổ chức và doanh nghiệp như:

  • Kỹ năng bán hàng cho CV QHKH CN, CV QHKH DN, Giao dịch viên của MB
  • Kỹ năng lãnh đạo và kèm cặp cho MB Bình Dương
  • Giao dịch viên chuyên nghiệp cho Ngân Hàng Seabank theo chương trình bản quyền của Pháp.
  • Kỹ năng bán hàng và đàm phán chuyên nghịêp cho PVFC.
  • Kỹ bán hàng và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp cho VietinBank
  • Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp cho Techcombank, BIDV
  • Kỹ năng Đàm phán chuyên nghiệp cho VietinBank
  • Kỹ năng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho Habubank

Các khóa học có sự tham gia giảng dạy bởi ThS. Nguyễn Quốc Cường