Đồng hành cùng phát triển

Giảng viên

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thức

Giới thiệu giảng viên

Ths. Nguyễn Văn Thức là giảng viên chuyên giảng dạy các chuyên đề: Phát triển năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên số, Chính sách thuế và chế độ kế toán mới nhất áp dụng cho doanh nghiệp, Kỹ năng quản trị thuế hiệu quả trong doanh nghiệp.

Ông đã từng giảng dạy:

  • Chuyên đề kỹ năng Quyết toán thuế cho các doanh nghiệp trên 20 tỉnh thành trên toàn quốc/39 Chi nhánh của Tập đoàn.
  • Chuyên đề “Những vướng mắc trong triển khai chính sách thuế mới năm 2014 và giải pháp tháo gỡ” cho Hội kế toán tỉnh Hải Dương
  • Chuyên để “Kỹ năng Thanh Kiểm tra nâng cao cho Cục Thuế” Cục thuế Thái Nguyên
  • Chuyên để “Kế toán thuế – thực hành” – Đại học Kinh doanh và Công nghệ
  • Chuyên để “Kế toán thuế – thực hành” Đại học Công đoàn
  • Chuyên để “Kế toán thuế – thực hành” Đại học Công nghiệp
  • Chuyên đề Thuế cho Lớp Kế toán trưởng lấy Chứng chỉ Bộ tài chính/Hội kế toán Việt Nam

Bằng cấp

Thạc sĩ Kế toán tổng hợp – Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Kinh nghiệm

Năm Vị trí Đơn vị công tác
Năm 2015 – nay Kế toán trưởng Công ty CP Cơ điện lạnh Việt Nam
Năm 2011 – nay Cố vấn cấp cao Tổng Giám đốc Cty CP Tập đoàn kế toán Hà Nội
Năm 2008 -2010 Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Lâm

Các khóa học liên quan

Các khóa học có sự tham gia giảng dạy bởi Ths. Nguyễn Văn Thức