- Tiến sỹ Luật – Đại học Tổng hợp Poitiers (Cộng hoà Pháp)

- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty tư vấn chiến lược và đào tạo AIDA Việt Nam

- Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm" />

Vân Nguyên Edu

Giảng viên

Giới thiệu giảng viên

– Tiến sỹ Luật – Đại học Tổng hợp Poitiers (Cộng hoà Pháp)

– Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty tư vấn chiến lược và đào tạo AIDA Việt Nam

– Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent, VID Holdings.

– Thường trực Uỷ ban Chiến lược và Uỷ ban Nhân sự HĐQT Việt Á Bank

Nguyên Giám đốc Nhân sự, Thành viên Hội đồng Điều hành Maritime Bank.

Trình độ, chuyên môn giảng dạy

– Đào tạo chuyên sâu về Xây dựng chiến lược kinh doanh, Quản trị và phát triển nguồn nhân lực, quản trị chiến lược… cho các khóa đào tạo về giám đốc CEO của Công ty Vân Nguyên.

Các khóa học liên quan

Các khóa học đã và đang được giảng dạy bởi TS. Hoàng Trung Dũng

Bạn muốn cập nhật thông tin từ Vân Nguyên