TS. Hoàng Trung Dũng

Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng

Giới thiệu giảng viên

Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng nguyên là Giám đốc Nhân sự, Thành viên Hội đồng Điều hành Maritime Bank. Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent, VID Holdings. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty tư vấn chiến lược và đào tạo AIDA Việt Nam. Thường trực Uỷ ban Chiến lược và Uỷ ban Nhân sự HĐQT Việt Á Bank. Ông tốt nghiệp Tiến sỹ Luật – Đại học Tổng hợp Poitiers (Cộng hoà Pháp)

Trình độ, chuyên môn giảng dạy

  • Đào tạo chuyên sâu về Xây dựng chiến lược kinh doanh, Quản trị và phát triển nguồn nhân lực, quản trị chiến lược… cho các khóa đào tạo về giám đốc CEO của Công ty Vân Nguyên.

Các khóa học có sự tham gia giảng dạy bởi TS. Hoàng Trung Dũng