Chức vụ: Giảng viên.
Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung Ương
" />

Vân Nguyên Edu

Giảng viên

Giới thiệu giảng viên

Chức vụ: Giảng viên.
Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung Ương

Các khóa học liên quan

Các khóa học đã và đang được giảng dạy bởi TS. Võ Trí Thành

Bạn muốn cập nhật thông tin từ Vân Nguyên