GVCC. NGUYỄN THANH MAI

Giám đốc – Công ty VietSkill. Giảng viên Trường ĐH sư phạm nghệ thuật TW. Là MC các chương trình truyền hình VTV

Đánh giá


    Yêu cầu gửi lịch học