GVCC. NGUYỄN THANH MAI

Giám đốc – Công ty Việt Skill. Giảng viên Trường ĐH sư phạm nghệ thuật TW. Là MC các chương trình truyền hình VTV

    Đăng ký tư vấn