Enter your keyword

Chuyên Gia

Gvcc. Trần Thị Minh Hải

Chuyên Gia Đào Tạo Kỹ Năng Mềm

  • Bà có hơn 18 năm kinh nghiệm thực tế chăm sóc khách hàng tại nhiều công ty, Tổng công ty, Tập đoàn,…
  • Phụ trách chuyên môn và Đào tạo Chương trình Làm chủ Giọng nói – I Love My Voice trực thuộc Công ty TNHH Đào tạo và Hỗ trợ Giáo dục 2A&H (từ năm 2012 đến nay)
  • Nguyên cộng tác Phụ trách Quan hệ Khách hàng Dự án Future Bankers, kiêm Giảng viên dạy kỹ năng – Viện Đào tạo và Phát triển nguồn lực trong Ngân hàng BTCI (2011 – 2012)
  • Nguyên Giám đốc Điều hành toàn miền Bắc Công ty CP Học thuật EQuest (2007 – 2010)
  • Nguyên Đội trưởng Đội tiếp viên 1 với 13 năm kinh nghiệm chăm sóc Khách hàng và Đào tạo tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airline (1994 – 2007)
  • Giảng viên tại các công ty Đào tạo và Tư vấn doanh  nghiệp: Công ty Đạo tạo Unicom, Viện quản trị Kinh doanh FPT, Học viện Doanh nhân Vân Nguyên Edubiz, AFC Việt nam,…

Giảng viên Trần Thị Minh Hải là giảng viên được học viên yêu thích trong các chuyên đề:

Đây là những khóa đào tạo thuộc chương trình hỗ trợ đào tạo dành cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Công ty Vân Nguyên kết hợp với Sở KHĐT Hà Nội tổ chức.

CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI

Chuyên Môn - Trách Nhiệm - Tận Tâm

Nhắn Zalo
Gọi ngay