Hoàng Lâm Điệp

Xưa đi học tôi cũng sợ các con số lắm!
Qua khóa học CFO vs người Thầy có gần 20 năm kinh nghiệm thực chiến đào tạo, tư vấn Tài chính tại các Doanh nghiệp, tôi thấy các con số lại vô cùng thân thiện.
Em xin chân thành cảm ơn người Thầy Huu Canh Doan đã mang lại cho em tình yêu với các con số!
Em hi vọng em có thật nhiều cơ hội được học hỏi và làm việc cùng Thầy!

Đánh giá


    Yêu cầu gửi lịch học