Hoàng Mai Tuyết

Cảm ơn Vân Nguyên đã tạo cơ hội cho các thành viên CFO K16 được học hỏi, kết nối, sẻ chia cùng nhau và cảm ơn vì buổi tổng kết rất vui hôm nay nhé


    Yêu cầu gửi lịch học