HRM PRO 4.0 (K27) - Tái cơ cấu nhân sự vượt qua khủng hoảng

HRM PRO 4.0 (K27) – Tái cơ cấu nhân sự vượt qua khủng hoảng

Trong quá trình quản trị nhân sự, bạn đang gặp phải tình trạng: Lúng túng trong việc tính toán số lượng nhân sự cho từng bộ phận Không biết cách phỏng vấn và sàng lọc ứng viên phù hợp từng công việc Không biết cách đánh giá và tạo động lực cho nhân viên Không […]
Khóa học quản trị nhân sự

Khóa học quản trị nhân sự

Nhân sự chất lượng cao đóng vai trò vô cùng quan trọng tới sự thành công cũng như phát triển của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 hiện nay khiến các doanh nghiệp gặp thách thức không hề nhỏ. Để tồn tại, doanh nghiệp buộc phải cải tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn hệ thống. Đồng thời phải học cách quản lý nhân sự, khai thác và sử dụng nguồn nhân lực sao cho hiệu quả nhất.

Nghề nhân sự trong kỷ nguyên 4.0 – K26

Nhân lực là sức mạnh nội tại, là tài sản quý giá và quan trọng bậc nhất trong việc nâng cao hiệu quả, cũng như tạo nên lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Có rất nhiều doanh nghiệp tìm đủ mọi cách chiêu mộ “người tài”. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn thì […]