HRM PRO 4.0 (K27) - Tái cơ cấu nhân sự vượt qua khủng hoảng

HRM PRO 4.0 (K27) – Tái cơ cấu nhân sự vượt qua khủng hoảng

Trong quá trình quản trị nhân sự, bạn đang gặp phải tình trạng: Lúng túng trong việc tính toán số lượng nhân sự cho từng bộ phận Không biết cách phỏng vấn và sàng lọc ứng viên phù hợp từng công việc Không biết cách đánh giá và tạo động lực cho nhân viên Không […]

Nghề nhân sự trong kỷ nguyên 4.0 – K26

Nhân lực là sức mạnh nội tại, là tài sản quý giá và quan trọng bậc nhất trong việc nâng cao hiệu quả, cũng như tạo nên lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Có rất nhiều doanh nghiệp tìm đủ mọi cách chiêu mộ “người tài”. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn thì […]