[FREE] Quản trị rủi ro về thuế

  • Khai giảng: 14/05/2020
  • Thời lượng: 02 ngày
  • Lịch học: 14 , 16 tháng 5
  • Giảng viên: Ths. Nguyễn Văn Thức, ThS. Trần Xuân Hiển,
  • Học phí:
Khởi nghiệp luôn là một vấn đề nóng trong những năm qua do sự thay đổi tư duy về việc kinh doanh. Tuy nhiên, đôi khi các chủ doanh nghiệp lại quá nóng vội mà không lường trước được việc đưa vào hoạt động một doanh nghiệp không phải là dễ dàng và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là…

Khóa học thuế

Thuế luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời đại công nghệ với những thay đổi liên tục của mô hình kinh doanh. Chính sách chế độ quản lý thuế của nhà nước cũng luôn thay đổi nhằm đáp ứng phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh nhiều biến động. Được hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội cho chương trình “Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn thành phố”, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Sở KH&ĐT Hà Nội phối hợp Học viện doanh nhân Vân Nguyên Edubiz đã thiết kế chương trình chính sách thuế, hướng dẫn rà soát, khắc phục các sai sót, rủi ro về thuế giúp doanh nghiệp cập nhật kịp thời, chính xác những thay đổi mới nhất về thuế, phòng tránh rủi ro và thực hiện đúng…
Rà soát khắc phục các sai sót, rủi ro về thuế trước kỳ quyết toán năm 2018

Khắc phục các rủi ro thuế trước kỳ quyết toán năm 2018

  • Khai giảng: 30/10/2018
  • Thời lượng: 3 Buổi
  • Lịch học: Các tối ngày 30, 31/10 và 01/11/2018
  • Giảng viên: Ths. Nguyễn Văn Thức,
  • Học phí: 350.000đ 1.750.000đ
Thuế luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời đại công nghệ với những thay đổi liên tục của mô hình kinh doanh. Chính sách chế độ quản lý thuế của nhà nước cũng luôn thay đổi nhằm đáp ứng phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh nhiều…