Quản trị rủi ro về thuế và BHXH dành cho doanh nghiệp

Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh có rất nhiều những rủi ro mà doanh nghiệp sẽ gặp phải, đặc biệt là rủi ro về quản lý thuế. Việc phải nộp phạt và truy thu thuế là không tránh khỏi. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp có kiến thức quản lý thuế […]

Quản trị rủi ro về thuế dành cho doanh nghiệp do nữ làm chủ

Khởi nghiệp luôn là một vấn đề nóng trong những năm qua do sự thay đổi tư duy về việc kinh doanh. Tuy nhiên, đôi khi các chủ doanh nghiệp lại quá nóng vội mà không lường trước được việc đưa vào hoạt động một doanh nghiệp không phải là dễ dàng và tiềm ẩn […]

[FREE] Quản trị rủi ro về thuế

Khởi nghiệp luôn là một vấn đề nóng trong những năm qua do sự thay đổi tư duy về việc kinh doanh. Tuy nhiên, đôi khi các chủ doanh nghiệp lại quá nóng vội mà không lường trước được việc đưa vào hoạt động một doanh nghiệp không phải là dễ dàng và tiềm ẩn […]
Rà soát khắc phục các sai sót, rủi ro về thuế trước kỳ quyết toán năm 2018

Khắc phục các rủi ro thuế trước kỳ quyết toán năm 2018

Thuế luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời đại công nghệ với những thay đổi liên tục của mô hình kinh doanh. Chính sách chế độ quản lý thuế của nhà nước cũng luôn thay đổi nhằm đáp ứng phù hợp với sự thay đổi của […]