Quản trị rủi ro về thuế dành cho doanh nghiệp do nữ làm chủ

 • Khai giảng: 29/08/2020
 • Lịch học: 29, 30 / 08
 • Giảng viên: Ths. Nguyễn Văn Thức, ThS. Trần Xuân Hiển,
 • Học phí:
Khởi nghiệp luôn là một vấn đề nóng trong những năm qua do sự thay đổi tư duy về việc kinh doanh. Tuy nhiên, đôi khi các chủ doanh nghiệp lại quá nóng vội mà không lường trước được việc đưa vào hoạt động một doanh nghiệp không phải là dễ dàng và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là…

[FREE] Quản trị rủi ro về thuế

 • Khai giảng: 14/05/2020
 • Lịch học: 14 , 16 tháng 5
 • Giảng viên: Ths. Nguyễn Văn Thức, ThS. Trần Xuân Hiển,
 • Học phí:
Khởi nghiệp luôn là một vấn đề nóng trong những năm qua do sự thay đổi tư duy về việc kinh doanh. Tuy nhiên, đôi khi các chủ doanh nghiệp lại quá nóng vội mà không lường trước được việc đưa vào hoạt động một doanh nghiệp không phải là dễ dàng và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là…

Khóa học thuế

Thuế luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời đại công nghệ với những thay đổi liên tục của mô hình kinh doanh. Chính sách chế độ quản lý thuế của nhà nước cũng luôn thay đổi nhằm đáp ứng phù hợp với sự thay đổi của […]
Rà soát khắc phục các sai sót, rủi ro về thuế trước kỳ quyết toán năm 2018

Khắc phục các rủi ro thuế trước kỳ quyết toán năm 2018

 • Khai giảng: 30/10/2018
 • Lịch học: Các tối ngày 30, 31/10 và 01/11/2018
 • Giảng viên: Ths. Nguyễn Văn Thức,
 • Học phí: 350.000đ 1.750.000đ
Thuế luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời đại công nghệ với những thay đổi liên tục của mô hình kinh doanh. Chính sách chế độ quản lý thuế của nhà nước cũng luôn thay đổi nhằm đáp ứng phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh nhiều…