Ngừng làm “anh hùng” nếu bạn muốn startup thành công

Khi startup phát triển đến một giai đoạn nhất định, nhà sáng lập cần dừng ôm đồm tất cả công việc và trao nhiều trách nhiệm hơn cho nhân viên. Nhiều nhà sáng lập cảm thấy mình là anh hùng của startup trong giai đoạn đầu hoạt động. Họ làm mọi việc từ thiết kế […]