Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter

Để phân tích môi trường ngành kinh doanh, công cụ được các công ty và các nhà kinh doanh sử dụng rộng rãi là mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter. Môi trường ngành là nơi các doanh nghiệp trực tiếp có những mối quan hệ liên kết kinh tế chặt chẽ […]

PEST là gì? Vì sao cần phân tích PEST?

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp cần dự báo đúng được sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Có 04 nhân tố tác động đến doanh nghiệp ở cấp độ vĩ mô (được gọi là PEST). PEST là gì? PEST là các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài doanh […]

Tổng quan về quản trị chiến lược trong doanh nghiệp

Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu dài hạn đặt ra trong từng thời kỳ. Nó cũng là tập hợp các quyết định và hiến pháp hành động […]

Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược kinh doanh

Thuật ngữ chiến lược có nguồn gốc từ xa xưa. Trong lĩnh vực quân sự, chiến lược được coi như một nghệ thuật chỉ huy nhằm giành thắng lợi của một cuộc chiến tranh. Ngày nay, chiến lược được sử dụng khá phổ biến trong đời sống Kinh tế – Xã hội ở cả phạm […]

Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

Mọi doanh nghiệp đều có mục đích và lý do tồn tại của mình và nó thường được thể hiện rõ trong nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược là căn cứ để đưa ra các quyết định chiến lược, tạo ra trọng tâm và […]

Phương pháp 7Cs giúp bạn giao tiếp hiệu quả

Chúng ta sử dành phần lớn thời gian trong ngày để giao tiếp với người khác. Từ việc soạn email, điều phối và tham dự các cuộc họp, viết báo cáo, chuẩn bị thuyết trình, tranh luận với đồng nghiệp, v.v. Vậy có cách nào để giúp chúng ta giao tiếp hiệu quả hơn không? […]

5 cấp độ năng lực lãnh đạo: Bạn đang ở đâu?

Theo John Maxwell, “nhà lãnh đạo” hay bị đánh đồng với nhà quản lý, giám đốc hay chủ doanh nghiệp. Thực chất, những đối tượng này là hoàn toàn khác nhau. Nhà lãnh đạo phải là người đảm bảo được 3 yếu tố: khả năng tạo tầm nhìn, khả năng truyền cảm hứng và khả […]

Bottom-up Marketing: Chiến lược marketing hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ

Marketing từ dưới lên (bottom-up marketing) là một phương pháp marketing hiệu quả, đặc biệt đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc muốn mở rộng thị trường. Marketing từ dưới lên là gì? Bottom-up marketing là một chiến lược marketing mà các doanh nghiệp sử dụng để tạo ra sự tương tác giữa […]