Đào tạo doanh nghiệp: Tại sao nó lại cần thiết cho sự phát triển?

Cùng với sự phát triển của khóa học – công nghệ, các doanh nghiệp dần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cải thiện quy trình sản xuất, quản lý, kinh doanh, tài chính,… Tuy nhiên, dù khoa học – công nghệ có phát triển đến đâu, đóng góp của con người vào quá […]

Giám đốc điều hành (Chief Executive Officer – CEO) là gì?

Giám đốc điều hành là vị trí quản lý chung, vận hành cả hệ thống công ty nên không phải ai cũng có năng lực đảm đương bởi tính chất và tầm quan trọng của người điều hành: Họ thường xuyên phải ra các quyết định quan trọng, quyết định các chính sách của công […]

Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả

Marc Onetto, cựu phó chủ tịch điều hành toàn cầu và dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Amazon.com đã từng tuyên bố: “Làm những điều tốt cho khách hàng và họ sẽ tạo ra lợi ích cho chúng ta.” Khách hàng là một yếu tố quan trọng góp phần quyết định sự tồn vong […]