Lớp bồi dưỡng về kiến thức pháp luật tại Đà Nẵng

LỚP BỒI DƯỠNG “KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI”

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những kiến thức quan trọng về pháp luật theo quy định mới nhất, giảm thiểu rủi ro, kinh doanh an toàn và đạt hiệu quả. Để góp phần cùng doanh nghiệp giải quyết vấn đề xung quanh kỹ năng việc đàm phán và hạn chế rủi ro phát sinh từ hợp đồng kinh tế hiện nay và với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm những kiến thức về pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 29/12/2015, Công ty đào tạo Vân Nguyên đã tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng đàm phán pháp luật doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng và ký kết hợp đồng trong kinh doanh theo quy định của Hiệp định thương mạiđịa bàn thành phố Đà Nẵng. Chương trình được tổ chức dưới sự hỗ trợ kinh phí của ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020, chương trình 585, Bộ Tư Pháp.

Tham gia khóa học có 160 học viên là lãnh đạo và các bộ phận đại diện các doanh nghiệp đã được Ts.Đặng Vũ HuânTổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật – Bộ Tư pháp.Chuyên gia đào tạo, tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng cho các doanh nghiệp) hướng dẫn với các nội dung cụ thể như: Luật Doanh nghiệp năm 2014 và những điểm cần lưu ý; Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, phòng ngừa rủi ro phát sinh từ hợp đồng; Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng; Kỹ năng giải quyết rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Tại buổi học các học viên cũng được nghe TS Đặng Vũ Huân chia sẻ những tình huống thường gặp trong quá trình thực hiện và hạn chế rủi ro phát sinh từ hợp đồng kinh tế và với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm những kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanhgiải quyết các rủi ro trong hoạt động kinh doanh hiện nay.Tại buổi buổi học rất nhiều đại biểu đại diện các doanh nghiệp đã gửi đến các giảng viên những câu hỏi, những tình huống vướng mắcthực tế các doanh nghiệp đang mắc phải và đã được phân tích, trả lời các tình huống thấu đáo đã giúp doanh nghiệp nắm rõ và áp dụng hiệu quả sau khi học.

Chương trình bồi dưỡng kiến thức ”Kỹ năng đàm phán pháp luật doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng và ký kết hợp đồng trong kinh doanh theo quy định của Hiệp định thương mại” đã giúp các đại biểu tiếp thu được những kiến thức cơ bản của pháp luật kinh doanh phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp đạt hiệu quả hơn cũng như cho bản thân các cán bộ pháp chế, các nhà quản lý doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu cần thiết của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đã giúp cho các doanh nghiệp nắm vững hơn những quy định cần thiết trong quá trình kinh doanh, tạo cho doanh nghiệpthói quen và sự quan tâm hơn đến việc tiếp cận thông tin pháp luật, tuân thủ pháp luật, để phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Tại lớp bồi dưỡng  Ban Tổ chức cũng đã thực hiện khảo sát, lấy ý kiến của các đại biểu tham gia khóa học nhằm đánh giá về giảng viên, tài liệu, công tác tổ chức và nội dung các chuyên đề. Qua đó, nhìn nhận, đánh giá tổng thể công tác tập huấn bồi dưỡng kiến trức để  nắm bắt được những nhu cầu thiết yếu của các doanh nghiệp thu thập thông tin và tổng hợp gửi đến Ban quản lý chương trình 585 từ đó có kế hoạch xây dựng  các khóa bồi dưỡng với những chuyên đề phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo.

Bích Sinh – ĐTVN

0 bình luận

Để lại câu hỏi cho chúng tôi

Bạn có câu hỏi? Hãy để lại câu hỏi đầu tiên của bạn tại đây. Các trường bắt buộc được đánh dấu *