Nguyễn Chí Linh

Cảm ơn Vân Nguyên đã kết nối để các CEO có cơ hội được hợp tác chia sẻ cả những tình cảm và những hợp đồng có giá trị phát triển kinh tế.

Đánh giá


    Yêu cầu gửi lịch học    Bài viết liên quan