Nguyễn Đăng Khoa

Chào Anh Chị Em lớp CEO k31. Tôi tên là Khoa. 34 tuổi. Là một giám đốc đang khởi nghiệp. Thật hạnh phúc vì tối nay mình thật sự tìm thấy được người thầy của mình. Xin cảm ơn Vân Nguyên, cảm ơn những trải nghiệm và thất bại trước đây. Để hôm nay tôi lĩnh hội trọn vẹn những giá trị thầy trao!


    Yêu cầu gửi lịch học