Nguyễn Minh Hằng

Em cảm ơn các thầy cô đã cho chúng em bao nhiêu bài học và động lực, em cảm ơn các anh chị Vân Nguyên đã tổ chức lớp học chuyên nghiệp và hoành tráng, em cảm ơn các anh chị trong lớp đã mở lòng đóng góp hết mình và chia sẻ nhiều điều hay và cơ hội rất quý ạ!


    Yêu cầu gửi lịch học