Ông NAOKI SUGIURA

Nguyên giám đốc Panasonic Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Leap Bridge VJ Partner

Đánh giá


    Đăng ký tư vấn