Ông NAOKI SUGIURA

Nguyên giám đốc Panasonic Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Leap Bridge VJ Partner

Đánh giá


    Yêu cầu gửi lịch học