PGS.TS. Trần Thị Thúy Lâm

TS Trần Thị Thúy Lâm sinh năm 1971, là chuyên gia trong lĩnh vực Luật Lao động, Luật An sinh xã hội, Kỹ năng tư vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động, Kỹ năng giải quyết vụ án lao động.

Bà hiện là Trưởng bộ môn Luật Lao động – Trường Đại học Luật Hà Nội.

PGS.TS. Trần Thị Thúy Lâm
PGS.TS. Trần Thị Thúy Lâm

Quá trình công tác

  • 1994 – nay: Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Học vấn

  • 1989 – 1994: Cử nhân luật – Trường Đại học Luật Hà Nội
  • 2000 – 2002: Thạc sĩ luật – Trường Đại học Luật Hà Nội
  • 2004 – 2007: Tiến sĩ luật– Trường Đại học Luật Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn

  • Giảng dạy sau đại học về Luật Lao động tại Trường Đại học Luật Hà Nội
  • Giảng dạy đào tạo thẩm phán về Luật Lao động – Học Viện Tư pháp
  • Giảng dạy các khoá đào tạo ngắn hạn về pháp luật lao động cho Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN), Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), ngân hàng như Nông nghiệp và PTNT và một số doanh nghiệp khác v.v…
  • Giảng dạy cho các lớp đào tạo ngắn hạn do những cơ sở đào tạo nhân lực tổ chức như Phòng Thương Mại và công nghiệp Việt Nam ( VCCI) , Học viện Doanh nhân Vân Nguyên Edubiz.
  • Tư vấn các vấn đề về lao động, quản trị nhân sự cho người lao động và các doanh nghiệp
  • Có nhiều công trình nghiên cứu về Luật Lao động và Luật An sinh xã hội được công bố trong và ngoài nước như Đề tài luận án tiến sỹ, sách, các bài báo, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp… Bên cạnh kiến thức lý luận, bà còn tham gia hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực này