PGS.TS. Vũ Công Ty

Phó giáo sư- Tiến sĩ Vũ Công Ty nguyên là Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp – Học viện tài chính. Ông là chuyên gia tư vấn tài chính cho các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.