[FREE] Kỹ năng bán hàng K27 – Marketing, thương hiệu dành cho ngành thực phẩm

[FREE] Kỹ năng bán hàng K27 – Marketing, thương hiệu dành cho ngành thực phẩm Khóa học đang diễn ra hoặc đã kết thúc. Vui lòng liên hệ Hotline để biết thêm thông tin
Học phí
Khai giảng 03/12/2019
Lịch học 18h00 - 21h00 các ngày Tối các ngày 03, 10, 12, 17, 19 tháng 12/2019
Địa điểm Phòng 3B Nhà B - Viện Hàn Lâm KHXH - Số 1 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
Giảng viên ThS. Nguyễn Quốc Cường, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh,
Tình trạng
Đã khai giảng