Khóa học quản trị tài chính dành cho CEO chuyên nghiệp

Khóa học quản trị tài chính dành cho CEO chuyên nghiệp

Tài chính doanh nghiệp giữ vai trò trọng yếu, quyết định đến sự thành bại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chính vì thế mỗi CEO cần hiểu biết rõ về tài chính để đưa ra những quyết định chính xác giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định và đi đúng hướng. […]