Ths. Nguyễn Văn Thức

Ths. Nguyễn Văn Thức là giảng viên cao cấp về Thuế. Ông là chuyên gia tư vấn về thuế và kế toán cho nhiều tổ chức doanh nghiêp, đồng thời là Phó CN Hội đồng Giảng viên; TB Kiểm soát Tập đoàn; Cố vấn cấp cao Tổng Giám đốc Cty CP Tập đoàn kế toán Hà Nội

Các chuyên đề do Ths. Nguyễn Văn Thức giảng dạy : Phát triển năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên số, Chính sách thuế và chế độ kế toán mới nhất áp dụng cho doanh nghiệp, Kỹ năng quản trị thuế hiệu quả trong doanh nghiệp.

Nội Dung Chính

Kinh nghiệm giảng dạy

  • Chuyên đề kỹ năng Quyết toán thuế cho các doanh nghiệp trên 20 tỉnh thành trên toàn quốc/39 Chi nhánh của Tập đoàn.
  • Chuyên đề “Những vướng mắc trong triển khai chính sách thuế mới năm 2014 và giải pháp tháo gỡ” cho Hội kế toán tỉnh Hải Dương
  • Chuyên để “Kỹ năng Thanh Kiểm tra nâng cao cho Cục Thuế” Cục thuế Thái Nguyên
  • Chuyên để “Kế toán thuế – thực hành” – Đại học Kinh doanh và Công nghệ
  • Chuyên để “Kế toán thuế – thực hành” Đại học Công đoàn
  • Chuyên để “Kế toán thuế – thực hành” Đại học Công nghiệp
  • Chuyên đề Thuế cho Lớp Kế toán trưởng lấy Chứng chỉ Bộ tài chính/Hội kế toán Việt Nam