Chuyên gia Phan Đức Hiếu

Chuyên gia Phan Đức Hiếu sinh ngày: 19/5/1974 tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là thạc sĩ Luật, tốt nghiệp tại Đại học Maastricht, Vương quốc Hà Lan.

Ông hiện giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Ths. Phan Đức Hiếu
Ths. Phan Đức Hiếu

Quá trình công tác

  • 11/2015 – 07/2021: Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Bí thư Đảng ủy, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (8/2020); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (9/2020)
  • 05/2014 – 11/2015: Trưởng Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 10/2013 – 05/2014: Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 06/2009 – 09/2013: Phó Trưởng Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 12/2004 – 06/2009: Nghiên cứu viên, Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 09/2003 – 11/2004: Học Thạc sĩ tại Khoa Luật, đại học Maastricht, Vương quốc Hà Lan
  • 12/1997 – 08/2003: Nghiên cứu viên, Ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 09/1995 – 11/1997: Tư vấn pháp luật, Công ty Luật Hoàng Long, Hà Nội

Thông tin thêm về Ths. Phan Đức Hiếu : https://www.google.com/search?q=Ths.+Phan+%C4%90%E1%BB%A9c+Hi%E1%BA%BFu