Chuyên gia Trần Xuân Hiển

Chuyên gia Trần Xuân Hiển sinh năm 1979, là Phó trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế – Cục Thuế TP Hà Nội.

Ông là Giảng viên tham gia giảng dạy các chuyên đề: quản trị tài chính, kỹ năng quản trị thuế hiệu quả trong doanh nghiệp, phát triển năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên số, tài chính dự án đầu tư, chính sách thuế và chế độ kế toán mới nhất áp dụng cho doanh nghiệp.

ThS. Trần Xuân Hiển
ThS. Trần Xuân Hiển

Nội Dung Chính

Năng lực

  • Phối hợp với Sở KHDT, Sở Tư pháp, VCCI, Công ty MISA, Hội kế toán trong lĩnh vực đào tạo, phổ biến chính sách thuế cho doanh nghiệp, Doanh nghiệp mới thành lập.
  • Xây dựng Luật quản lý thuế.
  • Đào tạo, hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp đối với chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Giá trị gia tăng, nhà thầu, Thu nhập cá nhân, hóa đơn, kê khai thuế

Trình độ học vấn

  • 2008: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học ngoại thương Hà Nội