Chuyên gia Vũ Viết Lượng

Chuyên gia Vũ Viết Lượng là thạc sĩ quản trị kinh doanh có 21 năm kinh nghiệm làm việc & 16 năm đào tạo doanh nghiệp. Từng tu nghiệp tại Học viện Lãnh đạo Oxford, ông là người có phương pháp và kinh nghiệm tư vấn đào tạo cho các doanh nghiệp. Kinh nghiệm điều hành công ty & tư vấn bán hàng cả B2C & B2B.