TS. Hoàng Việt Hà

Tiến sĩ Hoàng Việt Hà
  • Giám đốc Đại học công nghệ Swinburne Việt Nam
  • Nguyên giám đốc điều hành Tập đoàn FPT
  • Nguyên GĐĐH tập đoàn Bảo Việt

Đánh giá


    Yêu cầu gửi lịch học